Ankara’da: 

 • Tam bağımsızlığı,  
 • Ulusal egemenliği,  
 • Bilimi, çağdaş dünya siyasetini  
 • Beşikten mezara bilim okuyanı 
 • Koşusu açken tok yatmayanı 
 • Yalan söylemeyen hırsızlık yapmayan,  
 • Haçlılarla işbirliği yapmayan Müslümanlığımızı 
 • Ve Atatürk ilkelerini, 
 • Ve hatta Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasasının yolunu izleyen ve temsil eden 

TBMM ve hükümeti yok hükmünde gibi çalışmaktadırlar. İşte işin esası da budur. Peki, bu durum ne zamandan beri böyledir? İşte geldik işin esasına 14 Mayıs 1950 den beri böyledir. Daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğumuna 4 yıl daha vardır. 

Bir Muhalefet Yetkilisinin Sözleri 

Çok önemli bir muhalefet yetkilisi diyor ki: İktidarın bu günkü ekonomik çıkmazlardan çıkmak için doğru bir ekonomik programı yoktur. El hak doğrudur. Ama buraya AKP yönetimi belli, bir programı uygulayarak geldi. Bu program sizin çok iyi bildiğiniz gibi açık bütçeler ve ek bütçe adı altında yapılan tamamen apaçık bütçelerdir. Eğer bundan sonra bunlar Müslüman ise açık bütçelere TÖVBE ederlerse. İşte size program. Bu günkü ekonomik çıkmazlara açık bütçelerle geldik Denk bütçelerle çıkarız.  Muhalfet denilen yetkili ve görevliler. Siz de görev başına geçiniz. Açık bütçeleri T.C. Anayasa Mahkemesine Anayasamızın 150 maddesinin size verdiği hak ve vecibeler kapsamında götürünüz. Bu bir Halk deyimidir. Lafla peynir gemisi yürümez. 

Bir Yazara Özel Mektup 

Sayın A, P. omuzdaşım kardeşim seni severim bilirsin. İnsan ancak sevdiğini yerden yere vururmuş onu da bilirsin. Yazınızdaki düşüncelere Hiç bir itirazım yok. Her Türk böyle düşünür ve yazar. Düşünce ayni düşüncedir. Ancak bu adamlara isimlerini de açık açık yazarak, vatan haini, CİA ajanı, terbiye yoksunu, vs. demek de yanlıştır. Onlara dava açma ve tazminat talep etme hakkı vermiş oluruz. Bu adamlar buna değmez. Onun yerine açık bütçelere esas duruşta selam veriyorlar. Hiç itiraz etmiyorlar. Oysa açık bütçeler yapmak vatan hainliği yoluna çıkar. Dersek ve şu iki, direktifi da eklersek. Tam bir felce uğrarlar. 

 • Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.  
 • Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdirAtatürk 

 “Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder. İsmet İnönü. Yani açık bütçeler yapmaya devam demek SEVR yoluna devan demektir dersek. Ayni şeyleri meşru bir formada söylemiş oluruz

NOT: Kur’an Türkçe okunmadan Müslüman olunamaz. Atatürk’ü anlamadan O’nu rehber almadan dâhili ve harici bedhahlarımız yenilemez. Köklerine inilemez yuvaları dağıtılamaz. Çünkü Atatürk’ü rehber almayanların cephesinde Türk milleti bütünü ile birleşmez ve birleştirilemez. A.E.