Önce değişimin sözlük anlamı nedir? Ona bakalım.   

Değişim: Değişme eylemi.  

Değişim özetle değişme demektir. Değişmek için siz olmanız gereken yerde  olmamalısınız ki değişiklik gerekli olsun. Olmanız gereken yerde olabilmeniz için               “ DEĞİŞİM”  ile olmanız gereken yere ulaşacaksınız. CHP nin olması gereken yer neresidir? Değişmez bir yerdir orası. “Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir”.  

CHP de değişmek isteyeler şunu iyi bilmelidirler ki CHP de değişim demek aslına, günün siyasi ve ekonomik koşullarını  göz ardı etmeksizin, ayrıca her türlü dış baskıya göğüs gererek, kuruluş amacına dönmesi demektir. CHP 10 Kasım 1938'den sonra o kadar çok değişti ki şu an itibari ile CHP lilerin tümü, CHP nereden nereye geldi. "Değişim yaparak nereye gideceğiz?" sorusunu dahi tam olarak cevaplayamıyorlar. Bu girişten de anlıyoruz ki; CHP için değişim sadece yönetimdeki insanların değişmesinden  ibaret dar anlamda bir deyim değildir. Değişim 14 Mayıs 1950 de başlayan Cumhuriyetimizi yıkma hareketleri olarak tespit edilen DENK bütçe yerine açık bütçe, laik eğitim yerine dini eğitimin, gerçekte mezhebi taassubun yerleştirilmesi ve Cumhuriyetimizin bin bir fedakârlıklarla kurduğu, Sümerbank, Etibank, Rafineriler, Devlet Deniz Yolları,  Devlet Demir Yolları ve Devlet  Hava Yoları gibi KİT’ lere zarar ettirilerek, bunların haraç mezat satılması yönündeki gaflete seyircilikten vaz geçilerek hukuk içinde kalarak kuruluştaki amaçlarına dönülmesidir.    

Siyaseten, yeniden tam bağımsız, kayıtsız ve şartsız ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyetimizin ana temellerine yeniden ulaşılmasıdır. Onun için içinde DENK Bütçe+ LAİK Eğitim yoluna çıkmaktır. DENK BÜTÇE ve laik eğitim içermeyen kuru içi boş "DEĞİŞİM " sözü Türk milletine bir şey anlatmaz. Gelecek seçimlerde CHP şimdiki, oyumuzu dahi arar hale düşer. Cumhuriyet 14 Mayıs 1950 den sonra "Fikri Hür irfanı hür vicdani hür nesiller yetiştirememiştir. " Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk yolunun uzağından geçen  liderlere bile hasretiz.     

 Bir gün bile, "Laik eğitim ve DENK bütçeden CHP uzaklaştı, oraya tekrar dönülmelidir. Değişim bunun için artık gereklidir!" denilmeyen bir CHP eleştirisi, değişimci CHP liler tarafından  neden  yapılır, amaç nedir?  

Şimdi değişim ihtiyacı içinde buluna Türkiye’mizde yayınlanan  28 Temmuz 2023 tarihli gazetelerinden bir kaç haber alarak yazımızı sürdürelim.  

 • Babası İclal’i boğarak öldürdü. Cani baba öldürdüğü kızını suçladı.  
 • Tartıştığı iki genci vurup intihar etti.  
 • Kayıp uzman çavuş arazide ölü bulundu.  
 • Silah tutukluluk yapınca ölümden kurtuldum.  
 • Ziyarete geldiği baba evinde kardeşi tarafından katledildi.  
 • Yengesini baltayla öldürdü 24 yık hüküm giydi.  
 • 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında “MÜEBBED” istendi.  
 • Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün  devlete  yükü çok ağır boyuta geldi.  
 • Akşener’den zehir zemberek sözler:  Herkese örnek olması gereken dinimizin temsilcisi kişi gelip evinde bir insana saldırıda bulunuyorsa, bu ülke baştan aşağı gitmiş demektir.  
 • Akbelen ormanlarını savunmaya çalışanlara, yani ormanlarımızın korunması için vücudunu siper eden köylülere TOMA'lardan su ve gaz sıkıldı.   

Bir günlük haberlerin listesi bu ise varın açık bütçelerin tahribatlarını Tüm Türkiye’de ve tüm zamanlarda nedir siz düşünün.  

Haberlerin bütün bu kadar değil. Bu Perşembe'dir. Perşembe'nin gelişi, ise Çarşamba'dır. Peki, Çarşamba nedir? Onu siz çok iyi biliyorsunuz. BÜTÇE AÇIKLARIDIR: İşte nur topu gibi son 5 yıldaki bütçe açıklarımız:  

2019  yılı bütçe açığı 81 Milyar      

2020 yılı bütçe açığı 139 milyar     

2021 yılı bütçe açığı 265 Milyar     

2022 yılı bütçe açığı 278  Milyar ve en önemlisi      

2022 yılı ek bütçesi açığı 880 Milyar  

2023 yılı bütçe açığı 660 Milyar.    

TOPLAM: 1643 +660 Milyar =2303 Milyar TL    

2023 Bütçesine ek olarak TBMM den 1,1 Trilyon açık ek bütçe çıkarılmıştır. Şimdi Genel Toplam şudur. 3303+ 1,1 Trilyon=1, 3303. Milyar Açık bütçeler.  

 Bu gün yaşadıklarımızı bize yaşatan bu açık bütçelerdir. Açık bütçeleri kapatmak üzere açıktan basılan paralardır. Paramızın çeyrek altına göre 100 mislinden daha fazla ezilmesidir.  

Peki, Açık bütçeler için Atatürk ve İsmet paşa hangi direktifleri vermişilerdir? 

Atatürk’ün direktifleri: 

 • Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır. 
 • Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir 

İsmet İnönü’nün direktifleri

 • Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz. 
 • Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder 

  

Bu kadar açık bütçelerle Atatürk'ün ve ismet İnönü'nün söyledikleri gerçekleşmiştir.   

Atatürk'e göre Anayasamızın 81. maddesinde yazılı olan" Devletin varlığı ve bağımsızlığı" ileri derecede zedelenmiştir.

İsmet İnönü’ye göre de Türk Milleti tam manasıyla iflas etmiştir.

 DENK bütçe talep etmeyi ve TBMM'den çıkarmayı bir kuvvet  (Dâhili ve harici bedhahlarımız) yasaklamışsa iş daha elim ve vahimdir.  

Türk Milleti bu zorlukları tarihte aşan ve bugün de bu saldırıları denize dökecek bir milletin adıdır. Bize göre Türk İstiklal Savaşımızın ilk emri şudur. “ GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”.   Bu emir... 

Denk Bütçeler yapılarak sürdürülecek ve açık bütçe yaparak bağımsızlığımızı yok edenler geldikleri gibi gideceklerdir.  

CHP bu ANA/ TEMEL siyasetin merkez üssü ve lokomotifi olacak tarihteki görevini yeniden üstlenecek Türk milletinin yegâne ocağıdır. CHP ye ve Türk Milletine başarılar dilenir.  

 (*): Bu yazı CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ile koordineli olarak hazırlanmıştır. Kendisine bu nedenle teşekkürlerimizi sunarım.