İçinde bulunduğumuz ay Ramazan ve ibadet ayı olması nedeniyle bu ayda yaşanılan manevi atmosfelerin de katkısıyla İslam âleminin daha çok ibadete yöneldiği bir aydır.bu ay'da farz ve nafile namaz ibadetleri olmak üzere daha çok rağbet görmektedir.Oruç ibadetinden öncesi farz kılınmış olan günde beş vakit namaz ibadeti bulunmaktadır. Yüce Allah, insanın yaratılmasının asıl amacını Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır. "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat: 51/56) ayetiyle; kendisine iman ve ibadet etmek olduğunu bildirmektedir.Yaratılış amacımız olan İbadet ise; boyun eğmek, itaat etmek, emrin gereğini yerine getirmek gibi manaları ifade eder. Kısaca İslam'ın her emir ve yasağına uymak ibadettir. İbadetlerin en önde geleni ise dinin direği olan namazdır.

Namazın kelime anlamı: Arapçası "salât" olup, çoğulu "salavât"tır. “Dua, hayırla dua’’ anlamına gelen, Müslümanların yaptıkları, bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türüdür.

Din ıstılahında ise namaz, “Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen, kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir.” Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir.

İslam’ın başlangıcında namaz sabah ve akşamleyin kılınan ikişer rek’attan ibaret iken, Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Namazın önemi,namaz niçin kılmalıyız.?

Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Adem (a.s.)’den itibaren bütün insanları “namaz” ibadeti ile sorumlu tutmuş ve bütün peygamberler, kavimlerine “namaz” kılmalarını emretmişlerdir.

İbrahim (a.s.); “Rabbim, beni ve soyumu namazı kılanlardan eyle” (İbrahim Ayet;40) duası ile namazı kılanlardan olmayı isterken, soyunun da namaz kılanlardan olmasını istemiştir Lokman (as)’da oğluna nasihat ederken; namazı emretmiştir.“Evlâdım! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve bu uğurda başına gelecek musîbetlere sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren mühim işlerdir.” (Lokman.Ayet 17) Bunun gibi bir çok ayet-i kerimede namaz ibadetinin farziyeti ve önemi vurgulanmakta sadece bu ümmette değil Allah’ın gönderdiği tüm ümmetler de önemli bir ibadet olduğunu bildirilmektedir.

Bu konuda Mesala:Musa ve kardeşine: "Mısır'da milletinize evler hazırlayın; evlerinizi namazgah edinin, namaz kılın" diye vahyettik, "İnananlara müjde et."(Yunus Ayet 87)

İslam'da Namazın farziyeti;kitap sünnet ve icmâ ile sabittir.

Namazın farziyeti husunda; Allah (c.c)bir ayeti celilesinde mealen;"Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." Nisa, 4/103. Ayetiyle sabittir. Başka bir ayeti Celilede mealen “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153) Başka bir ayet'i Kerim'de de “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara; 45)

Kalbine iman yerleşmiş ve gerçek mü’min niteliğini kazanmış bir müslümana namaz kılmak ağır ve zor gelmez. Mümin, namazlarına müdavimdir. Namazlarını zevkle ve isteyerek kılarlar.

Namazın Sünnetteki delilleri: Bu konuda rivâyet edilmiş çok sayıda hadis vardır. Burda iki hadis mealine yer vereceğim.1-) Hadisi şerif de “Allah, beş vakit namazı (kullarına) farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûunu, ve huşûunu tam yaparsa bu kimseye Allah’ın onu bağışlayacağı (ve cennete koyacağına) dair ahdi (sözü) vardır. Böyle yapmayan kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder.” Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 2/9. (I, 295-296.) 2-)"İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."(Müslim, İman, 19-22; Buhari, İman1.2)

Namaz, ibadeti;Bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce Allah'a karşı kulluk görevimizdir.Namaz kılanlar, Allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.Namaz kılmamak büyük günahlardan biridir.

Yüce Mevla namazını kılan zekâtını veren orucunu tutan kullarından eylesin.Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.

Selam ve duamla.