Günümüzde sıklıkla duyduğumuz sorunlardan birisi ilişkilerde çok fazla fedakarlık yapıyorum karşılığını alamıyorum cümlesidir.

Günümüzde ki ilişkilerde kişiler fedakarlık yapmayı ilişkinin gerekliliği olarak görürler. Fakat ilişki içerisinde fedakarlık yapmak bir zorunluluk değildir sağlıklı ilişkiler iki tarafın birbirine eşit oranda gösterdiği saygı ve sevgi ile gerçekleşir. Tek taraflı verilen fazla çaba sağlıklı bir ilişki içerisinde olduğunuzun göstergesidir. Eşler birbirinin tamamlayıcısıdır fakat sürekli eşinin eksik bıraktığı yerleri tek tarafın tamamlıyor olması ilişkide yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösterir.

Sağlıklı ilişki; çiftlerin birbirine zaman ayırdığı, iletişim kurabildiği,  eş için yapılanların bir görev olarak görülmediği, sevgi kadar saygının da ön planda olduğu bir yapıdır.