Gafletteki Yöneticilerin Anayasayı İhlal Düzenleri” bir kitabımın adıdır.(*) 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. yıldönümüdür. 23 Nisan Bayramını Atatürk bu büyük bayramı çocuklara armağan ettiğinden sanki sadece bir çocuk bayramı gibi kutlanır. Bu kutlama aslında Dâhili ve harici bedhahlarımızın ortak kararları ile öyle yapılır. Hayır.  23 Nisan sadece çocuk bayramı değildir. Ulusal Egemenlik  bayramıdır. Bu bayramın neden ayni zamanda ulusal egemenlik bayt-ramı olduğu aşağıda dip nottaki kitabımda tüm detayları ile açıklanmıştır. Ulusal egemenlik bayramını nedense sadece çocuk Bayramı gibi kutlamaya 14 Mayıs 1950 den sonra gelen tüm iktidarlar özen göstermişlerdir. Buna müdahale dönemleri de dâhildir. Tüm iktidarlarımız 23 Nisan’ın ayni zamanda Ulusal egemenlik bayramı olduğunu adeta bilinçli bir şekilde saklamışlardır.

Ben bu naçiz kitabımı açtım  tekrar gözden geçirdim. Bazı alıntılar yaptım sunuyorum

Sayfa 49:Enflasyon nedir ? Ulusal egemenliğin elden çıktığının ilk belirtisidir.

Bu gaflet uygulaması  açık bütçelerle devam ediyor Yani:

  • Gaflet devam ediyor
  • Yani ihanet devam ediyor
  • Yani çocuklarımızın yumurtalarından sütlerinden, kitabından defterinde zorla alınan paralarla kaldırım taşlarının düzeltilmesi, yaya geçitlerinin yapılması ve ardı arkası kesilmeyen seyahatlerde  yenilmesi ve tüketilmesi devam ediyor.

Bugün 23 Nisam neşe doluyor insan. Ama biz Türk insanları hüzün doluyuz. Çünkü son 3 yılın bütçe açıkları  şöyledir.

İşte Son 3 yılın açık bütçeleri

2022 yılı bütçe açığı 278  Milyar ve 

2022 yılı ek bütçesi açığı 880 Milyar  

2023 Bütçesi TBMM de 660 Milyar TL  açıkla kabul edilmiştir.

 2023 Bütçesine ek bütçe olarak çıkarılan 1,1 Trilyon açık ek bütçe de TBMM de kabul edilmiştir.

2024 yılında ise Bütçe açığı  2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer almıştır.

TOPLAM: 5 Trilyon 580 Milyar

Bu açıklarda ulusal egemenlik yoktur. Çocuklarımızın haklarına ve çocuklarımızın geleceklerine saygı yoktur.

Bu gün bayram daha acı yazmayalım 31 Mart 2024 tarihinde Büyük Türk milleti iktidara da muhalefete de yol göstermiştir. İktidarı iktidardan indirerek Ana Muhalefet yapmış. Ana muhalefeti de Türkiye’nin bütününde iktidar yapmıştır. Denk bütçe olmadan çocukların hakları korunmuş olmaz. Bu nedenle DENK bütçe sistemine geçmeden çocuk bayramları kutlanamaz. Açık bütçelere Türk çocukları ve Türk Milleti daha fazla katlanamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Türk milletinin ulusal egemenlik ve çocuk bayramlarını kutlarım

(*) Op. Dr. Aytekin Ertuğrul. Gafletteki Yöneticilerin Anayasayı İhlal Düzenleri. Lazer  Yayınları 2006 Ankara