Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Müdürü Kemal Yılmaz ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, “Bu toplantı Ordu'da ilk defa yapılan bir toplantı. Birçok şehirde olduğu gibi. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu uhdesine tevdi edilen su kurulları 2023'den talimatlandırılan bir çalışma. Bu çalışmayla Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk kapsamındaki işlere, İl Su Kurulları eliyle nasıl bir destek, katkı sağlanacağı noktasında çizilen bir yön ve harita var. Biz bunun içini doldurma adına Sayın Genel Müdür Yardımcımızın vereceği bilgilerle ve bize aktarmak istediklerini dinleyerek başlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise yaptığı konuşmada, “Geçen yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Su Kurulu, Havza Su Kurulu ve İl Su Kurulları teşekkül ettirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın takdiri oldu. Bu manada ülkemizin su politikalarına yön vermek, belirlenen politikalara uygun eylemlerin planlamalarını yapmak, yapılan planlamalara uygun eylemleri hayata geçirmek ve geçirilen eylemlerin de uygun şekilde takibini yapmak üzere bu kurulların görevleri zikredildi. Oluşturulan üst kurul ülkemizin genel manada yürütmüş olduğu su politikalarına yön vermek, bundan sonra yapılanları planlamak, yapılanları da takip etmek noktasında bir görev icra edecek. Bu kurulun en önemli gündem maddesi su. Dolayısıyla suyu biz iki aşamada değerlendiriyoruz. Birincisi suyun miktar olarak korunması, ikincisi kalite olarak korunması. Kalitenin korunmasının yanında mevcut iyi kalitede olanların durumunun korunması, kötü durumda olanların ise iyileştirilmesine yönelik gayretlerimiz var. Biz çalışma yaparken genel manada bu kurulların hedeflediği iki tane temel ayak var; birincisi sürdürülebilirlik, ikincisi verimlilik. Sürdürülebilirlikten kastımız, şu anda etkilerini çok şiddetli hissettiğimiz iklim değişikliği maalesef ülkemizin de muhatap olduğu, iklim değişikliği senaryolarına, beklentilerine göre hiç kimseyi arkada bırakmadan sürekli adil, verimli bir şekilde bu su yönetimini hayata geçirmek. Diğer taraftan ikinci önemsediğimiz konu verimlilik. Verimlilikten kastımız en düşük miktarda suyu kullanarak en optimum şekilde faydayı elde etme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. Bugüne kadar 40 vilayetimizde bu toplantılarımızı icra ettik. Bugün de Ordu ilimizde su yönetimine ilişkin konuları Sayın Valimizin Başkanlığınızda masaya yatıracağız" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları, su verimliliği çalışmaları, içme kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulama durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi, insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu huşulara yönelik çevresel altyapı çalışmaları, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, gerçekleşmeler, yeraltı ve yerüstü su kullanımları, su kalitesinin iyileştirilmesi, tarımsal sulama ile modern sulama sistemlerinde kaydedilen gelişmeler, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili kaydedilen gelişmeler masaya yatırıldı.

Nüfus Artışı ve Sanayileşme Çevreyi Kirletiyor Nüfus Artışı ve Sanayileşme Çevreyi Kirletiyor

Editör: Zeynep Telci