Kamuoyunda af yasası olarak bilinen düzenlemenin ödevlerini zamanında düzenli olarak yerine getiren mükellefler, işletmeler ve vatandaşlar açısından; vergi adaletine, vergi bilincine, vergi uyumuna zarar verdiğini belirten Sönmez; “Haksızlık olarak görülmekte olup, düzenli ödeme yapanlara da bir avantaj sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Yürürlükte olan bir yasa olup işletmelere, vatandaşlara birçok avantajlar sunmaktadır.” dedi.

Sönmez, şöyle devam etti: “Kamu idarelerine vergi, SGK Prim vb. borcu olan gerek işletmeler olsun, gerek vatandaşlar olsun vadesi 31/12/2022 tarihine kadar borçlarını 48 aya kadar eşit taksitlerle yapılandırabilmektedir. Taksitlendirme için herhangi bir peşin tutar ödeme, teminat verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut borçların öncelikle faizleri silinmekte, Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden hesaplanmakta ve yeni oluşan tutarlar üzerinden tercih edilen taksitlere göre katsayı uygulanarak ödeme planı belirlenmektedir. Eğer peşin olarak 31/07/2023 tarihine kadar kapsamdaki borçlar ödenirse hesaplanan gecikme faizinin %90’ından vazgeçilmektedir. Özel usulsüzlük cezaları, idari para cezalarında %50 tutarından vazgeçilmektedir.

İşletmeler açısından 2018-2022 hesap dönemlerine dair vergi incelemeleri ile karşılaşmamak için matrah artırımı imkanı bulunmaktadır. İşletmelerin stoklarında bulunup defter kayıtlarında yer almayan veya defter kayıtlarında olduğu halde fiili olarak elinde bulunmayan stoklarını düzeltme, kasa veya ortaklardan alacaklar hesabına fiili duruma uygun olmayan kayıtların düzeltilmesi fırsatı da getirmektedir. Stok affı yönünden yasada son müracaat tarihine kadar ödenir hükmü yer aldığından stok düzeltmesi yapan işletmelerin son başvuru tarihi uzatma ile 30/06/2023 olduğundan bu tarihe kadar beyan ve ödemelerini yapması gerekmektedir.

Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri 31/07/2023 tarihine uzatılmış olup, ödeme planlarının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir.

7440 sayılı kanunun imkanlarından faydalanmak isteyen işletmeler veya vatandaşların 30/06/2023 tarihine kadar müracaatlarını yapmaları, 31/07/2023 tarihinden itibaren de taksit ödemelerini aylık dönemler halinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Vergi ve SGK yapılandırma müracaatları elektronik olarak yapılabileceği gibi ilgili kuruma form ile de yapılabilmektedir.”