Dilimiz yozlaşıyor mu? Bu soru yıllardır dillere pelesenk olan bir serzeniş oldu. Peki, bu serzeniş ne kadar haklı? Dilimiz gerçekten yozlaşıyor mu?

Dilimizin, Türkçenin değişim ve gelişim içinde olduğu bilinen bir gerçek. Her dil gibi Türkçe de yeni kelimeler kazanırken, bazılarını da kaybediyor. Küreselleşmenin ve dijital dünyanın da etkisiyle bu değişim ve gelişim hız kazanıyor. Yabancı kökenli kelimelerin dile girişi ve argo ifadelerin yaygınlaşması bu tip sorunların oluşmasına neden olabiliyor.

Uyumlanma süreci

Dil durağan değildir; sürekli değişir, evrilir ve gelişir. Bu süreç her zaman olumsuz olarak algılanmamalıdır. Dilin değişmesi kimi zaman dilin zenginleşmesi, bir fırsat olarak da yorumlanabilir. Şu an halihazırda kullandığımız birçok kelime Arapça, Farsça, Fransızca gibi faklı dillerden dilimize geçmiş, dilin diğer dillerle uyumlanarak gelişmesini sağlamıştır. Dil değişiminin bilinçli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi esas olandır.

Temel taşları sağlamlaştırmak

Dilimizin gelişmesinin değil yozlaşmasının önüne geçmeliyiz; bu görev hepimize düşüyor. Doğru Türkçe konuşmaya ve yazmaya özen göstermeli, dilimize sahip çıkmalıyız. Genç nesillere de dil bilincini aşılamak ve onları doğru Türkçe kullanmaya teşvik etmek son derece önemlidir.

Dili korumak, ulusal değerleri korumanın şartlarından biridir. Çünkü dil, bir ulusun kimliğidir, onun yücelticisidir.