Seçim sonrası tartışmalarının başında  AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in buluşturulması gelmektedir. Yazarlarımız ve düşünürlerimiz seçimleri ve seçimlerde alınan ileri sonuçları Kurtuluş Savaşımızdan kaynaklanan temel çelişmeler açısından ele almadıklarından bazı eksik yorumlarda bulunmaktadırlar.  Bizim Türk Milleti olarak esas alacağımız temel çelişme Kurtuluş Savaşımızla oluşan temel çelişmedir. O da Atatürk’ün Gençliğe hitabesinde yer aldığı gibidir. “ İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhili ve harici bedhahların olacaktır” direktifinde saklıdır. 14 Mayıs 1950  tarihi Kuvayı Milliye düşüncesinde olanlar için Dâhili ve harici bedhahlar koalisyonunun iktidara getirildiği tarihtir.

 O tarihte  DENK bütçe yerine Açık bütçeler ve Laik eğitim yerine dini eğitimler Cumhuriyetimizi yıkmak için sahneye konulmuştur. Bunun sonucunda da o tarihte 3 TL olan bir ABD doları bu gün 20 Nisan 2024 te  32.490.000 TL dir. Bu kadar ağır tahribatlar açık bütçelerle oluşmuştur.  Biz Türk Kurtuluş savaşı düşünceleri taşıyanlar işte buna karşıyız. Bırakınız yan yana gelmeyi AKP nin geldiği günden bu yana izlediği açık bütçelerle ulaşılan AKP karnesi bile bu ikilinin görüşmelerini baştan olanaksız kılmaktadır. Bu kadar derin yıkılmaya sebep olan  politikanın sahibi bir parti, açık bütçe siyasetini temsil eden bir siyasetçi ile görüşülemez ve uzlaşılamaz. Burada dikkat ederseniz Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sıfatından bahsetmiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı defalarca yazdığımız gibi bağımsızlığımızı yok ettiğinden açık bütçeler yapamaz. Öneremez yürürlüğe koyamaz. Koyarsa ne olur Ulusal iradeyi, temsilden uzaklaşmış olur. Yazımızın sonunda yazacağımız gibi Cumhurbaşkanlığı yeminine aykırı düşer. İşte yazdıklarımızın AKP nin güncel karnesi ile rakamlarla tespiti.

AKP nin Kısa bir Karnesi( 5 Nisan  2024)

Çeyrek altın 24 TL den 3840 TL ye çıkmıştır. Artış 160 mislidir 

Gram Altın 18 TL den 2032 TL ye çıkmıştır. Artış  112 mislidir 

 Bir ABD doları 1640000 TL den 32.490.000 000 TL ye çıkmıştır. Artış 18,9 mislidir. 

 Son 3 yılın bütçe açıkları ve 2003 ten bu yana yapılan bütçe açıkları listeleri AKP+MHP yönetimlerinin çıkardığı açık bütçelerle devletin varlığı ve bağımsızlığını yok etme eylemlerinin odağı haline geldikleri ortada ve açıktır.

İşte son 3 yılın bütçe açıkları:

İşte Son 3 yılın açık bütçeleri

·         2022 yılı bütçe açığı 278  Milyar ve 

·         2022 yılı ek bütçesi açığı 880 Milyar  

·         2023 Bütçesi TBMM de 660 Milyar TL  açıkla kabul edilmiştir.

·         2023 Bütçesine ek bütçe olarak çıkarılan 1,1 Trilyon açık ek bütçe de TBMM de kabul edilmiştir.

·         2024 yılında ise Bütçe açığı  2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer almıştır.

·         TOPLAM: 5 Trilyon 580 Milyar

.

BU karnenin yaratıcısı ve açık bütçeleri yapan bir parti başkanı ile neyi konuşacaksınız? Nasıl uzlaşacaksınız? Bu yapılanlar Cumhuriyeti’mizim Anayasamıza göre yönetilmesinin sonuçları değildir. Tam tersine kaynağını Anayasamızdan almayan Anayasal suçlardır.  Bu rakamlar ve tablolar karşısında TBMM’nin, Hükümetlerin ve partileri Devletin bağımsızlığının yok edilmesi odağı haline getirdikleri dahi söylenebilir. AKP+ MHP açık bütçelerle Atatürk’e göre bağımsızlığımızı yok etmişlerdir. Adı geçen petiler bağımsızlığın ortadan kaldırılması eyleminde odak olmuşlardır. Bu konu artık iki siyasi parti liderinin gündemini teşkil etmez Cumhuriyet Başsavcılığının ve T.C. Anayasa Mahkemesi’nin gündemini teşkil eder. Ne yapalım ki AKP+MHP yi TBMM ne taşıyan  ve şu yemini ettikleri

Anayasamız bunu böyle yazıyor. İşte o yemin:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü…..koruyacağıma üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime Millet ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

·         Peki, Atatürk ne diyor. Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.

Açık bütçe yapmayacağım diye yemin eden  kişi ve kurumlar bağımsızlığın korunması için İLK ŞART olan DENK bütçe hiç yapmamışsa   onunla nasıl uzlaşacak ve anlaşacaksınız?