Dünyada ülkelerin gelişmişlik seviyelerini gösteren en önemli kriterin anne ölüm hızı ve bebek ölüm hızı olduğunu söyleyen Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun,

“Ülkemizde de son yıllarda bebek ölüm hızları oldukça düşürülmüş, gelişmiş ülkeler seviyesine gelmiştir. Geldiğimiz bu gelişmişlik seviyesi sayılarla da aşikardır.

2000 li yılların başında binde 30 olan bebek ölüm hızımız , 2022 yıllarına geldiğimizde 1000’de dokuzlara kadar düşmüştür , bu çok önemli bir gelişmedir.

Bu düzelme aslında bizim ne kadar gelişmiş olduğumuzun da, son yıllarda ne kadar buna önem verdiğimizin de bir göstergesidir.

Bebek ölüm hızını ülke çapında değerlendirirsek aslında Ordu bölgemizin ve doğu Karadeniz bölgemizin Türkiye’de en düşük bebek ölüm hızına sahip olduğunu da görmekteyiz.

Bu da sağlık yönünden , sağlığın kalitesi yönünden , sahip olduğumuz kaliteli hekim ve sağlık personeli yönünden ne kadar şanslı olduğumuzun da kanıtıdır.

Tüm doğu Karadeniz bölgemizdeki doktorlar ve sağlık personelleri yönünden oldukça iyi bir kalitede olduğumuzun da, önemli bir göstergesidir. 

Türkiye’de bebek ölüm hızı ortalama 1000’de dokuzken , bu güneydoğu Anadolu’da binde 13  civarında,  Marmara bölgesinde binde 7 civarında,  Ege bölgesinde binde 8 civarında , Ordu bölgesinde de 1000’de altıyla yedi civarında yani , Türkiye ortalamasının da altında olduğu görülmektedir.

Bunun en önemli sebebi Ordu bölgesinde ve doğu Karadeniz bölgesinde birinci basamak hizmetinde görev yapan doktor ve sağlık personellerinin ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının , prenatal yan sal uzmanımızın, yenidoğan uzmanlarımızın, Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarımızın, sağlık personellerimizin  oldukça değerli çalışmalar yapması ve koruyucu hekimliği en üst düzeyde tutması nedeniyledir , dolayısıyla bütün ordulu vatandaşlarımızın Ordu’da görev yapan tüm hekimleri ama özellikle de birinci basamakta görev yapan aile sağlığı merkezlerindeki hekim ve sağlık personellerine , kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına ve Çocuk hastalıkları uzmanlarına teşekkür etmeleri kaçınılmazdır , biz de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz , Türkiye ortalamasının bile altında bir bebek ölüm hızı yakaladıkları için bu ekip çalışmasına sonsuz teşekkür ediyoruz.

İl sağlık müdürlüğümüze de bu koordinasyonu sağladığı İçin teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu. Haber Merkezi