Sayın Meral Akşener “biz de siyasi cinayetlere tanık olduk ama onlar mertçe idi.” demiştir 

Demiştir. Ama hukukçu Av. Güner Yiğitbaşı buna şiddetle itiraz etmektedir ve demektedir ki: “Hiçbir neden; cinayeti haklı kılamaz, mertçe işlendiğinin gerekçesi yapılamaz. Bir cinayet, mertçe işlendiği iddiasıyla kutsanamaz ve savunulamaz.” 

Biz de diyoruz ki: Hiçbir zam mertçe yapılamaz. 

 Her zam Anayasamıza hukukumuza ve Yüce Müslümanlık dinimize aykırıdır.  

Zamların anası açık bütçelerdir. Açık bütçelerin babası ise günümüzde AKP+MHP dir. AKP+ MHP tepelerimizde durdukça zamlar yağmur gibi yağacaktır.  

Karar Türk Milleti’nin dir. 

 Bir zamanlar Türk Milleti’nin kararı şu idi. “Ya istiklal ya ölüm.”  

Bu gün Türk Milleti diyor ki: Ya  Zamsız Türkiye ya da  AKP + MHP nin iktidarda olmadığı Türkiye. 

 

NOT: Biz burada AKP ve MHP nin kapatılmalarını kast etmedik. Açık bütçeler yapmalarından vazgeçmeleri gerektiğini kendilerine ve Türk milletine anlatmak için böyle yazdık.A.E.