Anayasamızın 153. Maddesinin unutulması/görmezden gelinmesi nedir?

Önce Anayasamızın 153. Maddesini tekrar yazalım: Anayasa Mahkemesi kararları… Yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Bu madde çok açıktır. Çünkü, maddemiz Yargıtay’ı da bağlar demiyor. Bu maddeye dayanarak  bunlar diyorlar ki bizi bağlamaz. El hak doğrudur. Bağlamaz.


 

   Hukuk  devleti kalmadığı zaman ne T.C. Anayasa Mahkemesi’ne, ne Danıştay'a ne de Yargıtay'a ihtiyaç vardır. Bir kararname ile işlerin tümü düzelir. Bunlara yaptığımız ve yapacağımız masraflar  da hazineye kalır. İşte size hukuk devletimize hiç dokunmadan enflasyonu durdurmanın yolunu da açtık.

Bu işin şakası/mizahi bile acıdır. Anayasamızın 153. maddesi bizi bağlamaz demekle Anayasa artık geçerli değildir demek arasında çok  fark yoktur.

 14 Mayıs 1950 den bu yana hiçbir Türk vatandaşı kaynağını Anayasadan almayan açık bütçe ve enflasyon olmayan bir gün dahi görmemiştir. Daha bir süre görmeyeceğiz. Ey Türk milleti ilk hedefiniz Anayasaya, Atatürk ilkelerine, bilime, yüce dinimize  dönmek için ileri….. denilecek günlerin içindeyiz.

Çünkü: Anayasamız, demokrasiye aşık, Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunmuştur.( Anayasa başlangıç)

31 Martta Türk milleti kendisine tevdi ve emanet edilen Anayasamıza da sahip çıkacaktır. Türk Milletine başarılar dilenir.