• Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar ki:” Kararınız gerçek belediyecilik olsun” el hak doğrudur.  Türk Milletinin kararı gerçek belediyecilik olmalıdır.  Türk milletinin bir ferdi olarak çok uzun zamandan beri ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızla ayni düşüncedeyiz. Türkiye’de gerçek belediyecilik olmalıdır ama olmaz. İki sebeple 
  • Çünkü Türkiye’de gerçek DENK bütçe uygulaması yoktur.
  • Çünkü Türkiye’de Laik eğitim uygulaması yoktur.

 Bu iki uygulama olmayan yerde gerçek belediyecilik olmaz. Çünkü bu iki ilkenin uygulanmadığı yerde bırakın gerçek belediyeciliği;

  •  Atatürk’e göre bağımsızlık olmaz.
  •  İsmet İnönü’ye göre Türk milleti tam manasıyla iflasa sürüklenir. 
  • Türk milleti bu seçimlerde gerçek belediyeciliğe ulaşmak için karar verecektir. Açık bütçeden şaşmayan, laik eğitim uygulamasını kaldırtan AKP+ MHP bileşkesinin 14 Mayıs 1950 nin devamı olan yıkım faaliyetlerine DUR denilmelidir. Başkomutanımız sağ olsaydı şu emri verirdi.

“TBMM orduları ilk hedefiniz DENK bütçedir ileri”

  • Türk milleti ısrala  DENK bütçe yapmayanlara ve laik eğitimi Türk milletinden esirgeyenlere oy vermez veremeyecektir.

 Op. Dr. Aytekin Ertuğrul

(E ) Dz Tbp Kd. Alb.

Yakın Tarih Siyaseti Yazarı

 Türk Milletinin Bir Ferdi


 

              NOT: Atatürk ve ismet İnönü’nün direktiflerini seçimden önce bir kere daha yazalım. Yerde kalmasınlar. Türk milletinin omuzlarında yükselsinler.

·         Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.

·         Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir. Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal paşa

·         Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.

·         Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder. Batı Cephesi Komutanı. Miralay İsmet  Paşa