Son iki aydır teröre verdiğimiz şehitlerimiz bizi terör belası için acı acı düşündürmektedir. Sayın Cihangir Dumanlı Paşamız çok özet çok yerinde ve doğru tahlil ortaya koyan İnternette dolaşan bir terör yazısı yazmıştır. Diyor ki: Teröristleri öldürmekten daha önemli olan örgüte katılımların önlenmesidir. Bu da ekonomik, sosyal, idari, eğitimsel, psikolojik önlemleri gerektirir. 

Anayasamızın üvey bir maddesi vardır. 166. Maddesidir bu üvey madde.  Üvey maddeyi yazalım ve açalım  

Anayasa Madde 166: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.  

Planda;  

Milli tasarrufu   

Üretimi artırıcı,   

Fiyatlarda istikrar   

Dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı,   

Yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür;   

Yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir,  

Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır.  

Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.  

Burada görüldü gibi apaçık denk bütçe yazılmıyor ama " Fiyatlarda istikrar" kesin açık herkesin anlayabileceği gibi bir hükme bağlanıyor.  

 Fiyatlarda istikrar demek öyle bir bütçe ve plan yapacaksınız ki hiç zam olmayacak demektir. Bu nedenle;  

“HER ZAM BİR ANAYASA İHLALİDR.” Her zam bir anayasa ihlali ise zamların kaynağı olan para değerinin düşürülmesi ( Devalüasyon) her zaman her yerde bir Anayasa ihlalidir.  

 Anayasamızın bu üvey maddesine göre göre her zam ve her dış ticaret açığı Anayasayı ihlalidir. Bu tablonun PKK eyleminde ve örgütsel varlığında etkisiz olduğunu söyleyecek bir baba yiğit var mıdır bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarı ile yoktur. Çok değerli generalimiz Cihangir Dumanlı'nın da vurguladığı gibi; Teröristleri öldürmekten daha önemli olan örgüte katılımların önlenmesidir. Bu da ekonomik, sosyal, idari, eğitimsel, psikolojik önlemleri gerektirir. 

İnsanlar mutlu, refah içinde yaşar ……..ve ölümle sonuçlanacak örgüt üyeliğini tercih etmez. Bunu sağlamanın tek ve ilk yolu  “fiyatlarda istikra sağlayacak yegâne yol DENK bütçe yapmaktır.  Dış ticarette açık vermemenin tek yolu ihracat kadar ithalat yapmaktır. Ama nasıl olacak sorusunu sorduğunuz duyar gibiyim. Yapamayanlar gider yapabilenler gelirler. Aksini kabul etmek asla bize yaraşır bir keyfiyet değildir. 1923-1938 yıları arasında bunları yapan ve başaran bir Cumhuriyetimiz ve kadroları vardı. Ne oldu o kadrolara? Denk bütçe yapılmadığından ve dış ticaret açığı verildiğinden PKK terörü bitirilemiyor. 1983 ten beri işte bunun için PKK terörü bitirilemiyor. Cihangir Dumanlı paşamız diğer asker kökenli düşünürlerimizin ileri sürdüklerinden farklı olarak diyor ki: terör örgütü ile silahlı savaş ekonomik önlemler alınmadan sürdürülemez ve bitirilemez. Yurtsever hiçbir Türk vatandaşımız PKK nin varlığından verdiğimiz şehitlerimizden endişe ve üzüntü duymaması ve çare aramaması mümkün değildir.