Türkler olmasaydı, Arap diye bir millet yaşıyor olamazdı. Türklerin en büyük tarihi hatası, Arap kültürü ile tanışmak ve onu yaşatmak olmuştur. Türklerin LİDERE BİAT GELENĞİNİN sonucudur.

Karahanlı devleti döneminde, amcasına isyan eden SATUK BUĞRA HAN, Müslüman SAMANİLERİN yardımı ile iktidarı 924 yalında ele geçirdi. Bu asi ruh, ona yardım eden İranlı Samanilerin teşviki ile İSLAMI devlet dini seçti. O tarihten itibaren, TÜRKLERİN kaderi değişti.

Türkler İslamı iranlı hocalardan öğrendiler. Samani hocalar, bildikleri kadarıyla öğretmeye çalıştılar. Zerdüşlük inancından katkılar yaptılar. Kuranda olmayan, kabir azabı, sırat köprüsü gibi. Türkler, Zerdüşt abdesti alıyor. Zerdüşt namazı kılıyor. Kurbanı İslamın şartı zan ediyor.

Türkler İslamı tam anlamıyla öğrenemediler. Bu gün dahi, İslamı tam anlamıyla bilenlerin sayısı binde bir dahi değildir. Tam anlamıyla İslamı öğrenemedikleri için, şarlatanlar Arapçayı “kutsal lisan” olarak kabul ettirmeyi başardılar. İslamın Araplara inmiş bir din olması nedeniyle Arapları “necip millet” olarak kabul ettirdiler.

Bu iki kabul, TÜRK MİLLETİNİN ARAPLARA VE ARAP KÜLTÜRÜNE KARŞI davranış biçimini belirlemiştir.

Tarihi süreç şöyle işledi;

1. SATUK BUĞRA Handan sonra ikinci büyük hatayı ALP TİGİN yaptı. 963 yalında kurduğu GAZNE devletinin dinini islam olarak benimsendi.

2. SELÇUKLU Devletinin kurucusu TUĞRUL BEY 1054 yılında, tükenmek üzere olan SÜNNİ İslamı ayağa kaldırdı. Şİİ Fatimiler Suriye’yi ele geçirmiş, Şii Büveyhoğulları BAĞDATI ele geçirmiş ve HALİFEYİ hapsetmişti. Hapisteki halife, Tuğrul Beyden yardım istedi. Tuğrul Bey, Halifeyi kurtardı ve o tarihten itibaren Türkler SÜNNİ HALİFENİN koruyucusu oldu. Bu gelenek, Anadolu Selçuklu döneminde de devam etti.

3. Selçuklunun HALEP ATABEYİ NURETTİN ZENGİ, TÜRKLERDEN oluşan bir ordu göndererek 1171 yılında, 909 yılından beri Mısırda egemen olan Şİİ FATİMİ hilafetine son verdi. Türkler sayesinde, İslam tek Halife ile temsil edilmeye başladı.

4. Moğollar, ANADOLU SELÇUKLUYU yenmeden, BAĞDATI ele getiremeyeceklerini biliyordu. 1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI ile yenilen SELÇUKLU devre dışı kaldı. Onbeş yıl sonra, 1258 yılında Moğollar BAĞDATI ele geçirdiler ve yağmaladılar. Halife’yi idam ettiler. Soyunu kılıçtan geçirdiler. 1258 yılından 1920 yılına kadar Araplar devlet kuramadılar. Buna rağmen Arap ve Arap kültürü yaşadı. 662 yıl süreyle Araplara bu şansı TÜRKLER tanımıştır.

5. Moğollar, 1258 yılında HİLAFET DEVLETİNİ ortadan kaldırınca, İSLAM ALEMİ başsız kaldı. 1260 yalında, MISIRDA KURULU MEMLÜK TÜRK DEVLETİ, Arapların Kureyş soyundan gelen AHMETİ, HALİFE ilan ettiler. Emrine külliye verdiler. Siyasi gücü olmayan ve fakat İSLAM dinini temsil eden SEMBOLİK HALİFELİK dönemi başladı.

6. Yavuz SULTAN SELİM HAN 1517 yılında MISIRI ele geçirdi ve “kılıç hakkı olarak” HİLAFETİ OSMANLI Hanedanına aktardı. Bu tarihten itibaren, İslamın ve Arapların koruyucusu Osmanlı oldu.

7. Osmanlı’nın MEKKE Şerifi HÜSEYİN, İngilizler ile bir olup OSMANLIYI arkadan vurdu. 1917 yılında GAZZE SAVAŞINI kaybeden OSMANLI Orta Doğudan çekilmek zorunda kaldı. ingiliz ve Fransızların desteği ile Araplar 662 yıl sonra devlet kurmayı başardılar.

Eğer Türkler MÜSLÜMAN olmasaydı, ne Arap Milleti ne de arap kültürü yaşıyor olamazdı.