Türkiye 2023 yılında 255 milyar 809 milyon dolarlık  ihracaat yaptı. Buna karşılık ithalatımızda 361  milyar 800 milyon dolar oldu. Aradaki dış ticaret açığı 2022 ye göre  % 3,2  azalsa bile; hala dış ticaret açığı oldukça yüksek rakamlardadır; ve bu miktar 105 milyar 991 milyon dolar düzeyindedir. İhracaatın ithalatı karşılama oranı  % 70,7 dir. Dış ticaret açığının çok küçük rakamlara çekmek zorundayız. Aksi halde döviz rezervleri kayboluyor; bu nedenden sürekli Türk parasının değeri düşüyor. Sonuçta enflasyonu ithal etmiş oluyoruz.

      Enflasyonu mutlaka önümüzdeki 1,5 yıllık zamanda; tekli rakamlara düşürmek zorundayız.  Aksi halde Türk lirası sürekli değer kaybı yaşarsa; bu durum  Türk parası cinsinden sermaye kaybına yol açar.

      Diğer yandan yüksek ithalatın sebebleri nelerse bu alanda mutlaka; yerli yatırımı gerçekleştirip dış ticaret açığını en aza indirmek zorundayız. Aksi halde gelecek yıllarda da sorun çözülemezse; enflasyon kronik halde devam eder. Kronik enflasyon yapılması gereken yatırımları engeller; sonuçta yatırımların önemli bir kısmı dış borçlanmaya yol açar. Aşırı borçlu Ülkede istikrar sağlanamaz; istikrar sağlandığında; enflasyon tek rakamlı duruma düştüğünde; planlı hareketle her yıl % 5–7 büyüme mümkündür. Böyle bir büyüme Ülkemizde çoğu  sorunları çözer.