1.      Siparişin Usulünden Doğan Yükümlülükler

 Elektronik ticaret üzerinden yapılan ticari faaliyetler neticesinde oluşan sipariş (madde 4) için hizmet sağlayıcıya birtakım yükümlülükler öngörülmüş olup bunlar sırasıyla; siparişin onaylanması aşamasında ödeme bilgilerinin girilmesinden önce tüketicinin ödenecek toplam bedel ve sözleşme şartlarını önden görebilmesine imkan sağlanması, siparişin alınmasıyla birlikte hizmet sağlayıcının tüketiciye siparişin oluşturulduğunu elektronik iletişim kanalları üzerinden teyit etmesi ve sipariş oluşturma aşamasında tüketicinin veri girişinde oluşabilecek teknik aksaklıkların önüne geçebilmek adına uygun, etkili ve erişilebilir teknik desteğin hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye sağlanabilmesidir.

2.      Ticari İletişim Konulu Yükümlülükler

 Elektronik ticarete ilişkin iletişim kaynaklarının hangi gerçek ya da tüzelkişi adına yapıldığının açık bir şekilde anlaşılabilir olmasına ilişkin yükümlülük kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiş olup; aynı surette ticari iletişim tarafından belirlenen indirim ve hediye türünden promosyonların hangi esaslar çerçevesinde oluşturulduğu ve bunların kullanımına ilişkin şartların neler olduğunun da açık bir şekilde ulaşılabilir oluşu yaptırım altına alınmıştır.

Bu anlamda bu madde hükümlerini ticari iletişim kaynağının yaptığı işlemler ve verdiği hizmet kapsamında şüpheye mahal vermeyecek şekilde alenilik ilkesini benimsemesi şeklinde yorumlayabiliriz.