Beslenme bütün dünyada insanların en önemli yaşam problemlerindendir. Bu nedenle hayati bir öneme sahiptir. Tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde de beslenme en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu problemi yerli üretimle tamamına yakınını  üretebiliyorsak; ithal etmeksizin problemi çözmüş oluruz. Ülkemizde çoğu tarım ürünleri; ihtiyacımızı karşıladığı gibi; yüksek oranlı ihracaat  olanakları da ortaya çıkıyor.

     Ülkemizde özellikle beyaz et üretiminde ve  fiyatlarında önemli bir problem yoktur. Çünkü kanatlı hayvan üretimimiz; tüketimi rahat karşılama durumundadır.  Hatta ihraç ederek döviz getirisi sağlama olanaklarımızda vardır.  Balık eti üretiminde de; yeterli üretim miktarımız var; hatta önemli  miktar dış satımı da var.

     Ülkemizde kırmızı et üretimi; ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta; bu yüzden ithal gelen özellikle büyükbaş canlı hayvan; veya et ithalatına önemli miktarda döviz ödüyoruz. 2023 de yaklaşık 800 binden fazla canlı hayvan ithal  (Uruguay, Brezilya ) etmemize rağmen; ne hayvan sayımızı artırabiliyoruz; nede et fiyatlarını makul bir seviyede tutabiliyoruz. İthal gelen etin; yurt içine girişte dövizin; Türk parasının  oranına  göre fiyatlanıyor; ve oldukça yüksek sayılacak bir fiyata yükseliyor. 2023 te ithal ettiğimiz yaklaşık 800 binden fazla canlı hayvan (Sığır) ve et ithalatına yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar ödememize karşın; hala büyükbaş hayvan sayımız çok yetersiz durumda kalıyor. Özellikle yüksek et fiyatları enflasyonunda diğer bir sebebi oluyor. 2023 haziran ayı sonu verilerine göre Türkiye’de 16 milyon 521 bin büyükbaş hayvan var; bunların 167 bin başı manda; 42 milyon, 565 bin başı koyun, 10 milyon 709 bin başı da keçidir. Nüfusumuza göre; kırmızı et üretiminin yeterli olabilmesi için büyükbaş hayvan sayımızın 40 milyona; küçükbaş hayvan sayımızın yaklaşık 115 milyona çıkması gerektiğini sanıyorum.  Özellikle çok eski yıllarda olduğu gibi; Doğu Anadolu İllerimizde büyük hayvan çiftliklerinin; tam teşekküllü biçimde kurulması  (içinde kesimhane, ot, yem deposu, ot ve yem üretim alanları, et taşıma için firigoratik tır, soğuk hava deposu gibi) maliyetleri önemli seviyede düşürecek; vatandaş et ithal edilmeksizin makul fiyattan et satın alabilecektir. Yurt genelinde daha önceden kurulmuş küçük, büyük hayvancılık  işletmeleri desteklenmeye devam edilmelidir.