T.C. Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurular konusunu Sayın Av. Güner Yiğitbaşı çok iyi bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bireysel başvurular insanların keyifleri öyle istediğinden değil yürütmenin ve yargının yasa ve Anayasaya dayanmayan uygulamalarından kaynaklanmaktadır. En önemli kaynak da artık benim uzmanlık sahama giren açık bütçelerin çıkarılması ve uygulanmasıdır. Enflasyon zamların dahi memura emekliye verilerek köylü ve esnafa hiç verilmemesi başlı başına birer Anayasa ihlalidirler. Hak ve hukuk ihlalidirler. Her esnaf veya köylü bu konuda dava açabilir. Uğradığı zararın telafisini Anayasamızın 40. Maddesine göre talep edebilir. Ben böyle bir ahvalde Danıştay 10.Dairemizin vereceği kararları çok merak ediyorum. Olaylar ve uygulamalar o kadar çok Anayasa ihlali yaratmıştır ki dosyalar raflara sığmaz olmuştur. Danıştay 10. Dairesinin sadece 26.10.2022 deki dosya numarası 2022/ 6902 dir. Bu kadar yüklü dosyaların incelenmesi hak ve hukuka uygun kararlar verilmesi insan üstü bir çalışma, bilgi ve gayreti gerektirir. Geçenlerde Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanımız Zühtü Aslan " Bireysel başvuru sonucu doğuran uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini söylemiştir". Yargı kararları bile az da olsa bizatihi kişisel hak ihlali sonucunu doğurabilşdiği bir ülkede yaşıyoruz. Büyük küçük nedir bilinmiyor. Hukukta en büyük Anayasa’dır. Ama gel gör ki Türkiye'de bu artık böyle değildir. Anayasaya aykırı bir KHK ile GATA ve tüm Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlanarak milyonlarca hak ihlali olayına BUTLAN bir KHK ile yol açılmıştır.

MSB emeklileri emekliliğimizde sağlık desteği alma açısından çok ciddi katlanılması çok ağır şartlar gelmiş adeta bir çıkmaza girilmiştir. TBMM nin işe el koyması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ama gel gör ki TBMM soru gensoru hükümete GÜVENOYU vermesi gibi demokratik HUKUK DEVLETLERİNDE bile bulunmayan!!!! LÜX uygulamalara ve yetkilere sahip değildir. 2. Cihan savaşında Churchill'in şu veciz sözü artık bizde de geçerlidir

." DURUM VAHİM AMA UMUTSUZ DEĞİLDİR"

Sayın Davutoğlu’nun Konuşmaları Önemlidir

Sayın Davutoğlu Başbakan olduğu dönemdeki uyuşturucu işleri hakkında ilk defa konuşuyor. Konuşma linki haberi aşağıdadır. Bu habere göre diyor ki:2014 Kasım ayında 1. Uyuşturucuyla Mücadele Şurasını toplamış ve daha sonra da çoğu yasalaşan çok ciddi hamleler yapmıştık. Kapsamlı mücadele devreye sokulmuştu. Ancak 2016'dan bütün bunlarda sonra gereken adımlar atılmadığı gibi Türkiye bir uyuşturucu merkezi haline geldi. Yani 2017'ye kadar Türkiye uyuşturucuda transit ülke konumundaydı. Yani uyuşturucunun bir yerden bir yere aktarıldığı ülke şimdi ise hedef konumunda" ifadelerine yer verdi.

Bu çok önemli bir haberdir. O dönemin en yetkili devlet adamının objektif tanıklığıdır. Türk milleti egemenliğine sahiptir. Doğru karar vermesi için neler olup bittiğinin bilgisinin Türk milletine sunulması çok önem kazanmıştır. Devlet olarak Türkiye Cumhuriyetini uyuşturucu konusunda hedef ülke yaparsan Terörde de hedef ülke olursun. Uyuşturucu trafiğini önleyemeyen açık bütçeleri de önleyemez. Açık bütçeleri önleyemeyen Taksim'e bomba atılmasını da önleyemez. 2003 te bir gram altın 18 TL idi. Bu gün 18 Kasım 2022 de ise 1057 TL dir. Yani sadece gram altın bu dönemde 1057;18=58 misli eder. Bu tek satır AKP+MHP döneminin Türk milletine verdiği zarardır. NOKTA: