Her yıl 15 -22 Nisan Haftası tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’ Kutlanır. Amaç turizmin sorunlarını ortaya koymak; çözüm önerilerini tartışmak; ve çok daha iyisini ortaya koymak için yapılabilecekleri bir program dahilinde yapmak; böylece turizmden çok daha fazla girdi sağlama hedefimize ulaşmaktır. Turizm; tanımak, gezmek, görmek, konu ve yer hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık nedeniyle tedavi olmak, doğayı görmek, eğlenmek, çeşitli kültürleri tanımak, yeryüzü şekillerini görmek, tarihi yapıtları incelemek için yapılan seyahatlere turizm diyoruz. Bu seyahatlere katılan insanlara da turist diyoruz.

     Turizm iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılıyor. Yurt içinde yapılan seyahatlere iç turizm diyoruz. Dış turizm; Ülkemiz dışından gelerek; Ülkemizi ziyaret eden turist veya turist gruplarıdır.

     Turizm bacasız ve temiz sanayidir. Çünkü verilen hizmet veya mal sunumuyla; elde edilen kazançtır. Bu nedenle son derece ciddi ekonomik girdi sağlıyan sektördür. Ülke olarak; bu sektöre çok fazla önem vermek durumundayız.

      Bana göre Ülkemizde şu anda; işlerin en iyi gittiği sektör turizmdir. Özellikle enflasyon nedeniyle; aşırı artan fiyatlar; turizmde olması gerekenin üstünde fiyat artışı ile gelirse; gelecek dönem ve yıllarda; beklediğimiz ziyaretçi gelişi olmıyabilir; ve bu nedenle beklediğimiz turizm gelirine ulaşamıyabiliriz. Mutlaka fiyatlarımız;  makul olmalı; turisti bezdirmemeliyiz.

      2023 yılında Ülkemiz 56,7 milyon ziyaretçi aldı; bu ziyaretçilerden 54,3 milyar dolar gelir sağlandı. Bu rakamlar gerçekten iyidir; eğer fiyatlarımız makul düzeyde olursa; içinde yaşadığımız 2024 dönemi çok daha fazla sayıda turistin; Ülkemize gelmesine yol açabilir; sonuçta çok daha yüksek düzeyde bir turizm girdisi sağlıyabiliriz. Türkiye 81 İlini turizme açma gayreti içinde olmalıdır. Eğer bu anlamda altyapı eksikleriniz varsa imkanlar ölçüsünde; bunları da süratle gidermeliyiz. Çünkü turizm çok büyük gelir getiriyor.