2023 yılında turizm geliri 2022 ye göre % 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılında turizm gelirinin 41 milyar 63 milyon 408 bin doları kişisel harcamalar; 13 milyar 254 milyon 134 bin doları paket tur harcamaları olarak gerçekleşti. 2023 yılında 56,7 milyon ziyaretçi Ülkemize geldi. Kişi başı gecelik harcama 99 dolar oldu.

      Görünen oki; turizm Ülkemizin ekonomik girdi sağlama anlamında; en büyük taşıyıcılarından biridir; ve bu anlamda son derece önemlidir. Yaşadığımız yıl 2024 ve Ülkemiz 31 Martta Yerel Seçimleri gerçekleştirecek. Demokrasimiz için yeni  bir olgunluk sınavını da vereceğiz; Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

      Turizm bacasız sanayiidir; özellikle yerli hemen her çeşit ürününde yerinde tüketildiği son derece önemli bir konumdadır. Bunlar tarımsal her çeşit ürün; ve bu ürünlerden elde edilen gastronomi hizmetleri, konaklama hizmetleri, taşıma hizmetleri, konfeksiyon ürünlerinin pazarlanması, ve turistik hizmetleri destekleyen her çeşit sanayii ürünü; yüksek katma değeri ile turizm girdisi sağlar.

       O halde turizme her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor; bu alanda özellikle altyapı ve üst yapılarımızda eksiklikler veya yetersizlikler var ise; bunları çok daha iyi seviyede getirmek için gereken yatırımları yapmamız son derece önem kazanıyor. Ülkemizin 81 ilini turizme kazandırmalıyız; turizmi yılın oniki ayına yaymalıyız. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerini turistlerin görüp tanıması, yaşaması, kullanması, bilmesi; Türkiye’ye daha fazla turistin tercih etmesi anlamında son derece önemlidir. Bu özellik Türkiye’ye çok daha fazla turist çekebilecektir. Yüksek hızlı tren bunlardan biridir. Yurt geneline yayılması Türkiye’yi ziyaret etmek istiyenlerin sayısını çok artıracaktır.