Nisan 2024 ayında bir önceki aya göre enflasyon; aylık % 3,60; yıllık enflasyon ise % 69,80 oldu. 12 aylık ortalamaya göre bu rakam % 59,64 düzeyinde hesaplandı. (Rakamlar; Tuik verilerinden alındı.)  Türkiye şu anda çok yüksek sayılacak bir enflasyon rakamını yaşıyor, ve yaşamakta; Sayın Yetkililer enflasyonun mayıs ayında doruk rakamlara ulaşacağını; mayıstan itibaren kademe kademe düşeceğini açıklamışlardı. Türkiye mutlaka enflasyonu tekli rakamlara düşürecek, tedbirleri alarak enflasyonu düşürmelidir. Aksi halde toplumun her kesimi hayat pahalılığından; geçinememekten, maliyetlerin aşırı yüksekliğinden; ve faizlerin yüksekliğinden kaynaklanan  kredi maliyetlerinin yüksekliği ile devamlı karşı karşıya gelecektir. Bu durum mal satmayı zorlaştıracak; sanayi üretimlerini kısmaya ve küçülmeye gitmeye zorlıyacaktır. Sonuç daha çok durgunluğa yol açacak; işsizlik artacak; yeni yatırımlara çok ihtiyacı olan Ülkemiz daha zor döneme girecektir.

     Türkiye’de hala çok önemli altyapı eksikleri mevcuttur. Bu eksikliklerin süratle aza indirilmesi; yüksek nitelikli altyapı yatırımları ile mümkündür. Özellikle turizmde; bulunduğumuz noktayı daha ileri rakamlara taşıyabilmemiz; çok daha fazla altyapı yatırımları ile mümkün olacaktır. Yüksek teknolojiyi ve çok güzel altyapıyı görmek için gelebilecek turist sayısı oldukça fazla olacaktır.

     O halde mümkün olan en kısa sürede; Türkiye enflasyonu tekli rakamlara çekmeli; özellikle yüksek seviyeli ihtiyaç durumunda olan çevre yollarını; yüksek hızlı tren yatırımlarını; yerelde çok ihtiyaç olan toplu taşımaya yönelik yatırımlarını süratle yapmalıdır.