Her yıl 26 şubat ile 3 mart arasında konunun ilgililerince Vergi Haftası kutlamaları yapılır. Bu yıl 35 ci vergi haftasını  kutluyoruz. Vergi kazanç üzerinden devletin aldığı paydır. Devlet adalet, savunma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik enerji, genel güvenlik, koruma, tüm altyapı,  üstyapı hizmetleri ve ekonomik giderlerini karşılamak için; kazancı olandan yasaların öngördüğü miktarlarda devletin aldığı paydır.

     Dolasıyla Devlet vergi yoluyla hem işletmelere, hem kazançlara ortaktır.  Bir başka deyişle devletin gerçek ve tüzel kişilere uyguladığı ekonomik yükümlülüktür. Buna karşılık Devlette genel ve çevresel hizmetleri vatandaşa sunar.

       Vergiler dolaylı ve dolaysız vergi olarak ikiye ayrılır. Mükellef kendi vergisini ödüyor ve bu vergi mükellef adına başka şahıslara devredilemiyorsa; dolaysız vergi olarak adlandırılıyor. Örnekleme verirsek; gelir vergisi, emlak vergisi, kurumlar vergisi, mtv gibi vergiler dolaysız vergilerdir.  Dolaylı vergi; eğer vergi belirli dönemlerde devlete ödenmek üzere ilgili mükellef adına tarh ve tahsil  ediliyorsa bu vergi dolaylı vergidir; bunlar kdv, ötv, öiv gibi.

       Vergiler mükellef  ve hazine arasında köprü görevi gören; serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin vergi konusuna yaklaşımları ve destekleri ile çözülür; vergi konusunda bu meslek grupları çok önemli bir görevi yürütüyorlar.