Şu anda  Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi enflasyondur. Türkiye enflasyonu tekli rakamlara düşürmedikçe; önemli  ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Geçmişte yüksek ithal enerji faturalarıyla karşılaştık; Türkiye’nin kendi doğalgaz rezerv alanlarında yaklaşık 544 milyar metreküp  doğalgaz bulundu. Bu rezervin 2028 yılına kadar; yerli doğalgaz üretiminin 15 milyar metreküpe çıkacağı hesaplanıyor. 2023 te Türkiye 51,5 milyar metreküp doğalgaz ithal etti; 2028 yılında bu tüketimin 15 milyar metreküpü kendi öz kaynaklarımızdan sağlamış olacağız; ancak yeni yerleşim bölgelerine de doğalgaz veriliyor.  Türkiye ürettiği elektriğin yaklaşık % 22,5 unu doğalgaz çevrim santrallerinden karşılıyor. (Bilgi; Enerji Atlası’ndan alındı)  O halde burada çok fazla ithalatta tasarruf görünmüyor.

      Türkiye Gabar’da bulunan ve 2024 sonunda üretimin 100 bin varil düzeyine geleceği hesaplanıyor. Yetkililerin mevcut durumda; Ülkemizin bir günlük petrol tüketiminin 800 bin ile 1 milyon varil arasında (ham petrol) olduğu açıklandı.  Daha öncesi kaynaklar; ve Gabar’da bulunan petrolle (Bulunan petrol deniz yoluyla veya boru hatlarıyla yurtiçinde  yapılı veya yapılacak rafinerilere aktarılacak)  Ülkemizin petrol tüketiminin yaklaşık % 20 sinin karşılanmış olacağı hesaplanıyor. Bu kaynaklar son derece önemli yerli kaynaklardır; özellikle petrol ithalat faturasını düşürecektir.

     Bu bağlamda;  önümüzdeki uzun yıllarda ithal enerji faturasının artmaması enflasyonun düşmesi bağlamında son derece önemlidir. O halde Ülkemizde nüfusu 300 bini geçen metropollerde şehir içi ulaşımında saatte 100 km ye göre düzenlenmiş metro hatları yatırımları son derece önemlidir; toplu taşımada akaryakıt tüketimini en aza indirme durumundadır. Böylece trafik sorununa da  önemli bir çözüm gelmiş olacaktır. Diğer bir konu ise Yüksek Hızlı Tren (YHT) yatırımlarının süratle devam etmesidir. Böylece ithal ettiğimiz petrol miktarı daha aza inecek; dış ticaret açıklarında problem oluşturmayacaktır.