Belediyeler kendi şartları içinde olabildiğince kendi üretebileceği hizmetleri; kendisinin üretmesi; belediyelerde savurganlığı; zamanında yapamama, kaynak yetersizliği, aşırı borç yükü gibi olumsuzluklara yol açmıyacağı gibi; hizmetin ilgili noktaya çok daha çabuk ve zamanında ulaşmasını sağlar. Bu yazıyı yazarken siyaset üstü, bir düşünceyle bunu yazıyorum. Kimsenin partisi, düşüncesi, uygulaması gibi konumları hesap etmeden; bana göre doğru gördüğüm; şekilde hizmetin vatandaşa; çabucak ulaşsın, herhangi bir tehlike yaratmadan çabucak ve zamanında çözülsün düşüncesiyle; ve genel anlamda Ülkemizin her yerinde, noktasında; olabildiğince problemleri çözsün düşüncesindeyim.

     Bir belediye nüfusuna göre; asgari personel şartlarına göre; ve bulunduğu bölgedeki ekonomik girdileri göz önünde tutarak; en az personelle; en iyi hizmeti verme uğraşında olmalı; olabildiğince gelirlerine parelel iş araçlarını ve ihtiyaç olan diğer makinaları  kendi malı olarak satın alıp; kendi üretebileceği hizmeti; kendi araç ve makinalarıyla yapabilmelidir. Örneğin küçük bir selde; meydana gelen yol göçmelerini; çukurları;  mümkün olan en kısa sürede yapıp; vatandaşın olduğu mevkide zor durumda bırakmamalıdır. Kendi üretim araçlarınız yok; her şeyi ihale yoluyla yapmaya kalkarsanız; ihale hesabını yaparken geçen süre; ilan, kontrol etme, yüksek maliyet gibi olumsuzluklarla; her zaman karşılaşabilirsiniz. Daha önemlisi iş uzun süre yapılamadan bekliyebilir.  Elbette büyük boyutlu işlerde; ihale gerekiyorsa; şartları sağlayıp; beklenen hizmeti veya yatırımı; o şekilde sağlıyabilirsiniz.

      Mutlaka Belediyelerimiz; kendi üretebilecekleri hizmetlerde; üretken belediyecilik modelini olabildiğince uygulamaya koymalıdırlar.