1.      Ticari İletişim Konulu Yükümlülükler

 Elektronik ticarete ilişkin iletişim kaynaklarının hangi gerçek ya da tüzelkişi adına yapıldığının açık bir şekilde anlaşılabilir olmasına ilişkin yükümlülük kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiş olup; aynı surette ticari iletişim tarafından belirlenen indirim ve hediye türünden promosyonların hangi esaslar çerçevesinde oluşturulduğu ve bunların kullanımına ilişkin şartların neler olduğunun da açık bir şekilde ulaşılabilir oluşu yaptırım altına alınmıştır.

Bu anlamda bu madde hükümlerini ticari iletişim kaynağının yaptığı işlemler ve verdiği hizmet kapsamında şüpheye mahal vermeyecek şekilde alenilik ilkesini benimsemesi şeklinde yorumlayabiliriz.

2.      Ticari Elektronik İleti Göndermeye İlişkin yükümlülükler

 Ticari iletişimlerin tüketiciye ticari elektronik ileti gönderebilmeleri kanunun 6. Maddesiyle yalnızca onay alınması koşuluna bağlanmıştır. Bu anlamda onayın yazılı surette alınmış olması öngörülmüş olup, her türlü elektronik iletişim aracının onay alınmak üzere kullanılabilmesine imkân tanınmıştır.

 3.      Ticari Elektronik İletinin İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yükümlülük

 Yukarıda izah edildiği üzere, ticari elektronik ileti gönderebilmenin yazılı onay alınmasına bağlandığı durumla ilişkili olarak 7. Maddede gönderilen içeriğin tüketiciden alınan onaya uygun olması yükümlülüğü düzenlenmiştir. Aynı surette gönderilen iletide ticari iletişim kaynağının kim olduğunun anlaşılabilir ve içerikte yer verilen iletişim bilgileriyle erişilebilir olması esası kabul edilmiştir.