Platon, MÖ 4. Yüzyıl filozofudur. Sokratın talebesi, Aristonun hocasıdır. Fikirleri ile Platon kadar insanlığa zarar veren başka bir filozof dünyaya gelmemiştir.

1. İlk sosyalist devleti Platon kurdu.

Syracusa Kralının oğlu, Platonun talebesi idi. Babasının yerine tahta geçince “hocam gel, bahsettiğn devleti kuralım” diye davet etti. İlk sosyalist devleti kurdular.

Devlet başarısız oldu. Açlıktan, halk isyan etti. Kralı idam ettiler. Platonu esir pazarında satılığa çıkardılar. Talebelerinden birisi onu tanıdı. Esir pazarında satın aldı. Ve özgürlüğünü iade etti.

Sosyalizm adına, insanlığa yapılan tüm kötülüklerin kaynağı PLATON olmuştur. Fikirleri kulağa hoş geliyor. Ancak uygulandığı zaman, sonuç hüsranla bitiyor. Son örnek, Sovyetler Birliğidir.

Platonun sosyalist devletini, sosyal devlete dönüştürmek de sonuç vermedi. Zira, insan doğasında tembellik var. Çalışmadan üretmeden yaşamayı tercih ediyor. Devletin yaptığı “Sosyal Harcamalar” üretmeden tüketmeye olanak tanıyor. Üretmeden tüketenlerin olduğu ülkelerde ENFLASYON önlenemiyor.

2. Platonun “Ruhun Ölümsüzlüğü” ideası, insanlığa büyük zarar verdi.

Platon ölümsüzlüğü arıyordu. İnsanın biyolojik yapısı, ölümsüzlüğe olanak tanımıyor. Bu zaruret, Platonu arayışa itmişti. Ve “ruhun ölümsüzlüğü” ideasını yarattı. Ona göre ruh “Ebedi alemden dünyaya gelmiş, insan bedenine girmiş” ve geldiği yere (ebedi aleme) geri dönmek için gayret ediyor.

Bu düşünce biçimi, Yahudi tarikatlarında 350 yıl tartışıldı. Hz İsa ile dine sokuldu. Ruh hesap verecek. İyiler ebedi aleme gidecek. Kötüler, cehenneme atılacak.

Biri bizi gözetliyor anlayışına göre, toplum için yararlı tarafı olmuştur. Ancak, olumsuz tarafı daha ağır basmıştır. Zira insan, her şeyi ekonomik ve siyasi çıkarına kullanır. Din adamları ve siyasiler Platonun ruh kavramını kötüye kullandılar. İnsanoğlu 1000 yıl sürecek karanlık bir çağa mahkum oldu.

Batı karanlık çağı, giyotin ile aştı. Doğu ise ALACAKARANLIK bir çağı yaşıyor.

Şinasi KARA